Doorgaan naar inhoud

PRIVACY. JOUW GEGEVENS. JOUW VERTROUWEN

Wij engageren ons

Jij staat centraal bij alles wat we doen. Ons doel is om jouw vertrouwen te behouden door jouw persoonlijke informatie met respect te behandelen en jou de controle te laten behouden.

Het is belangrijk dat je weet welke persoonlijke gegevens Ticketmaster Belgium N.V (hierna omschreven als 'wij' of 'Ticketmaster Belgium N.V') over jou verzamelt en hoe wij deze gebruiken.

We hebben ons best gedaan om onze uitleg kort en gemakkelijk begrijpbaar te maken. Als je meer informatie wil of vragen hebt, kan je contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) via de gegevens in de paragraaf 'Contact' hieronder.

Als we ooit belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, brengen we je hiervan op de hoogte. Indien nodig vragen wij ook jouw toestemming.

Onze Privacybelofte

Bekijk onze video om meer te weten te komen over ons engagement om jouw vertrouwen te behouden.

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring is ontworpen met u in het achterhoofd. Hoe de verklaring op u van toepassing is, hangt af van de manier waarop u met ons omgaat. Bijvoorbeeld, als u:

 1. een ticket bij ons koopt, gebruiken wij de informatie die je aan ons doorgeeft om te voldoen aan zowel onze verplichtingen als die van Event Partners naar jou toebij het leveren van die dienst en, waar toegestaan, jou op de hoogte te houden van andere events die je kunnen interesseren; en
 2. wanneer je onze sites bezoekt, gebruiken we cookies om jouw ervaring te personaliseren en bieden we je hopelijk een naadloze ervaring.

Jouw keuzes en rechten onder elk scenario worden hieronder nader toegelicht. Klik voor meer informatie op elk icoon of scroll naar beneden om het volledige beleid te lezen.

Welke Informatie Hebben We & Waar Halen We Die Vandaan

We verzamelen en bewaren verschillende soorten informatie over jou wanneer je een account aanmaakt, tickets koopt, contact met ons opneemt en onze websites, apps en sociale media gebruikt.

Meer weten

Hoe We Uw Informatie Gebruiken & Waarom

Wij verzamelen en gebruiken jouw informatie voor tal van redenen (zoals je informeren over je lievelingsshows), voor marketingdoeleinden en zoals anders vereist door de wet.

Meer weten

Met Wie We Jouw Gegevens Delen & Waarom

Wij kunnen jouw gegevens delen met de Event Partner(s) - zoals de artiest, promotor, het platenlabel, team of de locatie) en andere derden die betrokken zijn bij de geleverde dienst.

Meer weten

Jouw Keuzes & Rechten

Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om marketingmateriaal van ons te ontvangen. Je hebt ook recht op toegang tot de informatie die wij over jou hebben.

Meer weten

Jouw Informatie Onderhouden

We nemen steeds de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd en om ze veilig te verwijderen wanneer we ze niet meer nodig hebben.

Meer weten

Contacteer Ons

Als je vragen of feedback hebt over deze verklaring, of over de manier waarop wij met jouw informatie omgaan, neem dan contact met ons op.

Meer weten

Welke Informatie Hebben We & Waar Halen We Die Vandaan

 • Wanneer u een account aanmaakt, een ticket koopt of een vriend een ticket aan u overdraagt, verzamelen wij uw gegevens die, afhankelijk van de service die wij bieden, uw contact- en factuurgegevens kunnen bevatten.
 • Wanneer u onze websites of apps gebruikt, verzamelen we informatie zoals de browser en het apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, uw locatie, de site waar u vandaan komt, wat u wel en niet hebt gedaan met onze site/app, of de site die u bezoekt wanneer u ons verlaat. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we deze informatie verzamelen.
 • Wanneer je gebruikmaakt van een social media-functie binnen onze website of app, en je post op social media, zal de social media-site ons enige informatie over jou doorgeven.
 • Als je toegankelijkheidsvereisten hebt, willen we er zeker van zijn dat je de beste ervaring hebt tijdens het bijwonen van events. Om dit te doen, moeten we gegevens van jouw behoeften (die kunnen inhouden dat je informatie over jouw geestelijke of lichamelijke gezondheid verschaft) te verzamelen.
 • In de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.
 • Wij maken gebruik van leveranciers die geodemografische gegevens bijeenbrengen die ons helpen onze diensten beter op u af te stemmen. Als u liever niet wilt dat wij dit doen, raadpleeg dan de paragraaf 'Uw Keuzes & Rechten' hieronder.

Hoe We Uw Informatie Gebruiken & Waarom

 1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u

  Wij gebruiken jouw gegevens wanneer je een contract met ons aangaat (bijvoorbeeld om koopwaar of een ticket te kopen), zodat wij:

  • jouw bestelling kunnen verwerken
  • jouw betaling kunnen aanvaarden, en
  • je te voorzien van klantenondersteuning.
 2. Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen
  • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren om onze producten en diensten te verbeteren en aan te passen.
  • Voor onze marketingdoeleinden, tenzij jouw toestemming is vereist voor een dergelijke marketing (zie paragraaf 3 hieronder).
  • Om jou e-mails van de klantenservice te sturen, waaronder reserveringsbevestigingen en herinneringen aan events.
  • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat tickets in handen komen van echte fans. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens gebruiken om het aanprijzen van tickets, misbruik van ons intellectuele eigendom (bijv. onze merken of die van onze Event Partner), fraude of andere misdrijven te voorkomen.
  • Om de veiligheid van onze activiteiten en die van onze Event Partners te garanderen.
  • Een profiel voor jou aan te maken om ons te helpen onze diensten aan jou aan te passen. Als je bijvoorbeeld tickets koopt voor popevents en je hebt ingestemd met onze marketing, zullen wij je informeren over andere popevents waarvan wij denken dat je er mogelijk in geïnteresseerd bent.
  • Over jouw persoonlijke instellingen

   We kunnen je meer geven van wat je wil als we je beter kennen. Om er zeker van te zijn dat onze berichten en website voor jou relevant zijn, maken we een gebruikersprofiel aan met de informatie die we over jou hebben en over hoe je gebruik maakt van onze diensten.

   Personalisatie uitschakelen

   Schakel “Personalisatie toestaan” uit in de instellingen van jouw account. We stoppen met alle vormen van personalisatie en gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor essentiële diensten, zoals het screenen op fraude of aanprijzing - en voor alle Verified Fan-voorverkoop. Als je geen account hebt, je contact met ons opnemen om dit uit te schakelen.

   Wat gebeurt er als je personalisatie uitschakelt?

   Wij zullen jouw gegevens niet langer gebruiken om te bepalen waarin je mogelijk geïnteresseerd bent. Dit betekent dat je geen persoonlijke aanbevelingen krijgt en dat nieuwsbrieven waarop jij je hebt geabonneerd generiek zullen zijn (tenzij je hebt gevraagd om waarschuwingen over specifieke artiesten of locaties te ontvangen, deze zal je dan wel nog steeds ontvangen). We zullen nog steeds profileringsactiviteiten uitvoeren waar dat nodig is om onze diensten aan jou te kunnen leveren, bijvoorbeeld voor fraudescreening en waar u hier specifiek om verzoekt, zoals voor een Verified Fan-voorverkoop.

   Is het uitschakelen van personalisatie hetzelfde als het uitschakelen van cookies?

   Nee, ze staan los van elkaar. Om jouw cookie-instellingen te beheren, kan je gebruikmaken van onze cookies-toestemmingstool. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

 3. Waar je jouw toestemming voor hebt gegeven
  • Om contact met jou op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot onze toekomstige events, producten of diensten – dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media-platformen. Je kan jouw marketingvoorkeuren ten allen tijde wijzigen, zie de paragraaf “Jouw Keuzes & Rechten” hieronder.
  • Om jou diensten te leveren gebaseerd op jouw locatie – zoals via onze festivalapps waarmee u zichzelf op de kaart kunt zien, zodat we uw locatie kunnen gebruiken om u pushmeldingen te sturen over wat er om u heen gebeurt.
  • Om op maat gemaakte reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze websites en apps (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie).
  • Om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw toegankelijkheidsvereisten, waar specifiek vereist en uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven.

Met Wie We Jouw Gegevens Delen & Waarom

 • Binnen de Live Nation Entertainment-familie van bedrijven die diensten voor ons leveren zoals marketing, profilering, rapportage en technische ondersteuning.
 • Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computingproviders, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd.
 • We kunnen jouw gegevens delen met onze Event Partners zodat zij het event kunnen uitvoeren en om andere redenen die in hun privacyverklaring worden beschreven. Wij vermelden altijd de Event Partners wanneer je een ticket koopt en je kan je abonneren op de ontvangst van hun marketing.
 • Als je tickets koopt of verkoopt via ons wederverkoopplatform, kunnen wij jouw gegevens bekendmaken aan de koper of verkoper (indien van toepassing) met het oog op de uitvoering van de bestelling – wat betekent dat je het ticket krijgt dat je hebt gekocht, of betaald wordt voor het ticket dat je hebt verkocht.
 • Derden die door jou ingekochte goederen en diensten leveren (bijv. kaartverzekering of merchandise) zodat zij jouw bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren.
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.
 • Elke opvolger van ons gehele bedrijf of een deel ervan.

Jouw Keuzes & Rechten

Jouw keuzes

Als je ons jouw toestemming hebt gegeven, kan je deze als volgt intrekken.

 • Om geen marketing meer van ons te ontvangen kan je jouw accountvoorkeuren wijzigen, de uitschrijfinstructies volgen in elk van de e-mails die wij jou sturen of contact met ons opnemen en dan wij zullen het voor jou doen.
 • Raadpleeg ons Cookiebeleid om het gebruik van cookies en traceerhulpmiddelen uit te schakelen.
 • Als jij je wil afmelden voor volgen via locaties en pushmeldingen, kan je de instellingen op je toestel wijzigen of je locatie uit zetten. Om webpushmeldingen te stoppen, moet je de instellingen van je browser gebruiken.
 • Als je bezwaar wil maken tegen personalisatie, kan je jouw accountvoorkeuren wijzigen. Als deze optie niet beschikbaar is, kan je contact met ons opnemen en dan wij zullen het voor jou doen

Jouw rechten

Je hebt ook rechten over hoe jouw persoonlijke informatie wordt gebruikt, inclusief:

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons.
 • Het recht om te vragen dat jouw gegevens worden gewist of niet verder gebruikt.
 • Het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben.
 • Het recht om door jou verstrekte informatie aan te passen, te wijzigen of bij te werken (indien je een account bij ons hebt, kan je dit ook doen door in te loggen en jouw informatie bij te werken).
 • Het recht om elke geautomatiseerde beslissing die wij over jou nemen te betwisten. Een geautomatiseerde beslissing is een beslissing die zonder menselijke tussenkomst wordt genomen en rechtsgevolgen heeft (bv. kredietcontrole). Normaal gesproken voeren we geen geautomatiseerde besluitvorming uit, maar als we dat wel doen, maken we duidelijk waar dergelijke beslissingen worden genomen.

Om één van de bovenstaande rechten uit te oefenen, gelieve met ons contact op te nemen. Houd er rekening mee dat we elk verzoek dat we ontvangen zorgvuldig zullen beoordelen, maar dat uw rechten kunnen verschillen afhankelijk van uw woonplaats en waar we niet altijd gevolg hoeven te geven aan uw verzoek. Wanneer dit gebeurt, zullen we uitleggen waarom.

Jouw Informatie Onderhouden

We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om jouw gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig om je de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Als onderdeel van een wereldwijde groep van bedrijven maken we gebruik van gedeelde diensten, waarvan sommige zich buiten Europa bevinden. Tegelijkertijd, wanneer acts van wereldklasse op tournee zijn, kan jouw informatie internationaal worden overgedragen om je hiervan op de hoogte te brengen.

Wanneer informatie op deze manier wordt doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat jouw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als we dat doen, zullen we ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande mechanismen.

 • Door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen
 • EU-VS Privacyschild
 • Bindende bedrijfsregels
 • Bindende regels voor bedrijfsprocessoren

Voor meer informatie, of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen kan je contact met ons opnemen.

Contacteer Ons

Als je vragen hebt over het bovenstaande, of onze benadering van privacy, is onze speciale Privacy Office, met inbegrip van onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming (Data Protection Officer), er om te helpen: privacy@ticketmaster.be

Er is ook de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hoewel we je aanmoedigen om ons eerst te laten proberen jou direct te helpen.